முத்து மணி மாலை

Date: 19th July 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Byron Hall, Harrow Leisure Centre, Christchurch Ave, Harrow, HA3 5BD
முத்து மணி மாலை

இலண்டன் தமிழ் நிலையம் வழங்கும் முத்து மணி மாலை
Reunion is a time to London Tamil Centre (LTC) and celebrate 30 Years legacy, leadership, friendships and traditions that have made LTC a place like no other.

கலையரசி 2020

Date: 4th July 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: The Grand Hall, Dorking Halls, Reigate Road, Dorking, RH4 1SG
கலையரசி 2020

கலையரசி 2020

APOORVA RAAGANGAL 2020

Date: 23rd May 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: FAIRFIELD CONCERT HALL, CROYDON
APOORVA RAAGANGAL 2020

APOORVA RAAGANGAL 2020
SHANKAR MAHADEVAN LIVE IN CONCERT

Shivanandian Evening

Date: 25th April 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Nakshatra Hall, Snakey Lane, Feltham, Middlesex TW13 7NA
Shivanandian Evening – Silver Jubilee 2020

Shivanandian Evening – Silver Jubilee 2020
Contacts:
Sunthar – 07932 993798
Indra Kumar – 07946 281401
Kiri – 07985119814
Govi – 07909 981469
Jeyanthan – 07958 577939

தமிழ் நாடக விழா 2020

Date: 19th April 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Watersmeet Theatre, High Street, Rickmansworth, WD3 1EH
தமிழ் நாடக விழா 2020

மெய்வெளி நாடகப் பயிலகத்தின் தமிழ் நாடக விழா 2020
Contact: 07779039372

தேன் சிந்தும் கானங்கள்

Date: 18th April 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Soroastrian Centre, 440 Alexandra Avenue, Harrow HA2 9TL
தேன் சிந்தும் கானங்கள்

Nadeswara College Old Student Association (UK) presents தேன் சிந்தும் கானங்கள்

நட்சத்திர இசை விருந்து

Date: 11th April 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Dorking Halls, Reigate Road, Dorking RH4 1SG
நட்சத்திர இசை விருந்து

நட்சத்திர இசை விருந்து
Contact:
கந்தவேள் – 07903018820
மதிபாலன் – 07983023439
யசோ – 07963419751
சோதி – 07946206910
அமுதன் – 07462606188
ரஞ்சன் – 07961010141

London Tamil Market

Start date: 4th April 2020
End date: 5th April 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Byron Hall, Harrow Leisure Centre, Harrow, Middlesex HA3 5BD
London Tamil Market

London Tamil Market
A Celebration of Tamil Businesses
Contact: 020 8885 2933

Cultural Event 2020

Date: 28th March 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Zoroastrian Centre, 440 Alexandra Ave, Harrow HA2 9TL
Cultural Event 2020

Cutural Event 2020
தொடர்புக்கு:
க. பாலகிருஷ்ணன் – 0748 117 4116
கு. குகபாலன் – 0791 260 3240

பள்ளி நிலாக்கள் – Dinner & Dance 2020

Date: 28th March 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: The Bushey Arena, London Road, Bushey, WD23 3AA
பள்ளி நிலாக்கள் – Dinner & Dance – 2020

பள்ளி நிலாக்கள் – Dinner & Dance – 2020
பிரித்தானிய மண்ணில் பரந்தன் பாடசாலை பழைய மாணவர்களின் மாபெரும் ஒன்றுகூடல்
Contacts:
Shanker – 07427179179
Krishnakumar – 079 4166 3569
Prasanna – 07595933577