கதிர்கள் 2020 – Dinner & Dance

Date: 21st March 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Saffron D'or Banquet Hall, 447 Lady Margaret Road, Southall, UB1 2QB
கதிர்கள் 2020 – Dinner & Dance

கதிர்கள் 2020 – Dinner & Dance
பிரித்தானிய மண்ணில் முதன் முதலாக கிளிநொச்சி மத்திய கல்லூரி பழைய மாணவர்களின் மாபெரும் ஒன்றுகூடல்
Contact:
Elango – 07476 997 909
Dharshi – 07723 410 259
Kirubendran – 07985 198 585
Chandran – 07889 128 932
Dr. Santhananthan – 07985 686 487
Srimurugan – 07449 988 822

இசையில் ஒரு சமர்

Date: 14th March 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Bryron Hall, Harrow Leisure Centre, HA3 5BD, UK
இசையில் ஒரு சமர்

இசையில் ஒரு சமர்
4 பின்னணி பாடகர்கள்
20 நம் பாடகர்கள்
4 குழுக்களாக ஒரு இசைச் சமர்

NARRATE WITH NEEYA NAANA GOPINATH

Date: 7th March 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: WATERSMEET THEATRE, HIGH STREET, RICKMANSWORTH, HEARTS, WD3 1EH
NARRATE WITH NEEYA NAANA GOPINATH – A UNIQUE TALK SHOW

NARRATE WITH NEEYA NAANA GOPINATH – A UNIQUE TALK SHOW
Tickets available at buytickets.at/iforindia
Contact: Revathy – 07404 493263

வசந்த கால ராகங்கள் 2020

Date: 1st March 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Albany Road, Coventry CV5 6JQ
வசந்த கால ராகங்கள் 2020

வட தமிழ்ச்சங்கம் வழங்கும் வசந்த கால ராகங்கள் 2020 – SPRING MELODIES
முதன் முறையாக ஐக்கிய ராஜ்ய தமிழ்ச்சங்க மேடையில் பன்முகக் “கலைஞன் லிடியன் நாதஸ்வரம்”

Valentine Ball

Date: 29th February 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: 1, Poppin Business Centre, South Way, Wembley HA9 0HB
Valentine Ball

Valentine Ball
Contacts:
Skantha – 07958507009
Dharshi – 07723410259
Shailen – 07908665204
Loges – 07957666849
Sri – 07886102098

Mystic Waves

Date: 29th February 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Fairfield Halls, Park Lane, Croydon CR9 1DG
Mystic Waves

Mystic Waves
Featuring the world’s best Pianist and Sreekanth – Amirthavarshini – Varshan – Deepak – Reshma – Aiswarya.
Contact:
Thambu – 07367279279 / 07861 393 295

Anthi Mazhai 2020 – அந்தி மழை

Date: 23rd February 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Beck Theatre, Grange Rd, Hayes UB3 2UE
Anthi Mazhai 2020 by Lotus Caring Hands

Sing and dance the night away while supporting a worthy cause! Net proceeds go directly towards supporting Lotus Caring Hands’ projects in Sri Lanka.
Tickets: Jehan 07970638105, Ragu 07940465323, Thava 07956165558, Ahilan 07944911230

Gala Dinner 2020

Date: 22nd February 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Nakshatra Hall, Snakey Lane, Feltham TW13 7NA
Gala Dinner 2020

Thenmaradchi presents – Gala Dinner 2020
For more details : Dr Puvi : +44 (0) 7984 924502
Asokan : +44 (0) 7725 544565, Seelan : +44 (0) 7958 571791
email : thenmaradchiuk@gmail.com

இன்னிசை வார்ப்புகள்

Date: 22nd February 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Fredrick Bremer School, Siddely Road, Walthamstow, E17 4EY
இளைய ராகாஸின் இன்னிசை வார்ப்புகள்

வோல்த்தம் பொறஸ்ட் தமிழ்ச்சங்கம் வழங்கும்
இளைய ராகாஸின் இன்னிசை வார்ப்புகள்
விபரங்களுக்கு:
07903007942/07715445376/07931787864

Alaveddy Night 2020

Date: 22nd February 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Baba Banquet Hall, 3300 Mcnicoll Ave, Scarborough on M1V 5J6
Alaveddy Night 2020

Alaveddy Night 2020 – Dinner and Dance with DJ
For more information, contact:
416 520 0496, 416 887 9762, 416 857 4502, 647 404 9353